PROGRAM WYBORCZY Jana Grzymały – Kandydata na Burmistrza Czaplinka

 

Zależy mi na naszym Czaplinku. Chciałbym angażować się w wszelakie działania, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców i zarazem pozwolą na życie w pełnej symbiozie z odwiedzającymi nas turystami. Wierzę, że dzięki mądrej polityce lokalnej jest możliwe współistnienie obok siebie mieszkańców i turystów.

 

 

PIĄTKA  DLA  CZAPLINKA

 

Włączę nas w program „MIESZKANIE PLUS”. W tym rządowym programie obecnie buduje się 2 tysiące mieszkań, a kolejne 25 tysięcy jest już zaplanowane. W Czaplinku potrzebne są nowe lokale. Program ten jest na tyle elastyczny, że daje kilka modeli realizacji inwestycji. Nie podnosi wskaźnika zadłużenia gminy. Dla przykładu: w Jarocinie wybudowanych jest już 96 mieszkań z czynszem, który wynosi 12zł za m2. Nie straćmy takiej szansy.

 

 

 

SZKOŁA. Ten obszar wymaga w Czaplinku solidnej analizy. Najpierw powinna być analiza, a potem koncepcja wypracowana koniecznie podczas dialogu społecznego. Widać zarówno potrzebę zmian na poziomie szkół podstawowych, jak i potrzebę odbudowy pozycji szkół ponadpodstawowych. Mam dla Państwa kilka propozycji, ale potrzeba jeszcze wsłuchać się w głosy rodziców, nauczycieli i specjalistów. Na samym końcu wybrać określony kurs. Kształcenie to inwestycja na pokolenia, tu nie ma miejsca na chaotyczne zmiany.

 

 

 

W zakresie rozwoju INFRASTRUKTURY, chciałbym skupić się na budowie i remoncie dróg lokalnych. Wpisuje się to w ogólną tendencję rządu Prawa i Sprawiedliwości, który widzi potrzebę i przeznacza na ten cel dodatkowe środki. Przykładem jest remont drogi Czarne Małe – Łysinin. Drugim ważnym obszarem inwestycji jest kanalizacja obszarów wiejskich. W obecnych czasach stanowi to już standard, do którego i my będziemy dążyć.

 

 

 

Na nowo trzeba nam odkryć nasze POJEZIERZE. Potrzeba wyremontować to, co zaniedbane i zacząć czerpać korzyści z turystyki. Wszelkie działania w tym obszarze muszą nabrać rozpędu. Niedopuszczalne jest, abyśmy czekali aż osiem lat na kawałek promenady. Pokażmy wreszcie całej Polsce piękno naszej ziemi.

 

 

 

 

W swoich działaniach jestem WIARYGODNY. Głęboko wierzę, że dzięki dobrym relacjom z rządem Prawa i Sprawiedliwości, będę potrafił zadbać o nasz interes lokalny.

 

 

 

 

Jestem dumny z Czaplinka. Pamiętając o jego atutach, nie zapominam też o jego słabościach.

Ze smutkiem patrzę, jak w ostatnich latach trwonimy swoje szanse. Spróbuję to zmienić.

WYKORZYSTAJMY NASZE MOŻLIWOŚCI

 

 

Piątka dla Czaplinka – Mieszkanie plus
Piątka dla Czaplinka – MIESZKANIE PLUS W tym rządowym programie obecnie buduje się w Polsce 2 tysiące mieszkań a kolejne
Read more.